Na skróty:  aktualności grzejnik grzałki elementy grzejne Strona główna produkty nurkowe parnik grzejnik Katalog produktów grzałki zapytanie elementy grzejne Złóż zapytanie
 
EQual

„EQual” jest wewnętrzną normą wdrożoną w Eliko spełniającą wymagania systemu zarządzania jakości. Jest w stu procentach zgodna z zasadami „ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością”

Historia:

Firma Eliko produkująca grzałki i elementy grzejne oraz grzałki elektryczne od samego początku istnienia tj od roku 1981 ukierunkowała się na stosowanie się do ogólnoświatowych oraz rodzimych zasad i obowiązków obowiązujących w świecie biznesu. Po wielu latach standaryzacji wszystkich procesów w firmie zgodnych z normą „ISO 9001:2001” kierownictwo postanowiło wprowadzić własne, dopasowane dla potrzeb przedsiębiorstwa całkowicie zgodne z założeniami „ISO 9001:2001” normowanie „EQual” (jednoznaczny, identyczny).

Krótka charakterystyka:

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Organizacje powinny wykazać, że są zdolne w sposób ciągły dostarczać wyroby spełniające wymagania klienta oraz przepisy prawne, a także chcą zwiększyć zadowolenie klienta przez skuteczne wdrożenie systemu zawierającego procesy stałego doskonalenia systemu.

Historia wdrożenia w Eliko:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eliko produkujące grzałki i elementy grzejne oraz grzałki elektryczne wysokiej jakości wdrożenie własnego standardu podnoszącego kwalifikacje wykonywanych usług rozpoczęło czerwcu roku 2008.

Wymagania normy „ISO 9001:2001” i zastosowanie ich w „EQual”

  1. Zorientowanie na klienta Każdy klient w firmie jest traktowany jednoznacznie i profesjonalnie. Już od samego początku ma nadany unikalny numer, identyfikujący go w systemie. Firma Eliko przechowuje wszystkie niezbędne informacje, które pomagają w bardzo szybki sposób dotrzeć do jego danych, zamówień, zleceń.
  2. Przywództwo organizacji bardzo angażuje się w podnoszenie standardów i jakości świadczonych usług, relacji między klientami, relacji między pracownikami, co pomaga zachować właściwe ukierunkowanie na wszystkich etapach produkcji.
  3. Zaangażowanie ludzi: Wszyscy pracownicy Eliko stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.
  4. Podejście procesowe: Skuteczność i efektywność realizowanych procesów produkcyjnych, usługowych, logistycznych, sprzedaży została zrealizowana poprzez zastosowania różnych systemów informatycznych powiązanych ze sobą. Oprócz tego Eliko opracowało własny zbiór reguł i obowiązków przebiegu odpowiednich dokumentów.
  5. Podejście systemowe: Polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów).
  6. Podejście rzeczowe: Podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji. Pomaga w tym właściwe używanie narzędzi, oprogramowania i doświadczenie zdobyte w przeciągu 25 lat istnienia firmy Eliko produkującej grzałki i elementy grzejne oraz grzałki elektryczne.
  7. Wzajemne korzyści:Powiązania między dostawcami są skonstruowane w ten sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Pozwala to na szybkie reagowanie w wypadku zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz dostosowanie wyrobów dla potrzeb klienta.
  8. Ciągłe doskonalenie: Firma Eliko ciągle stara się podnosić swoje kwalifikacje oraz jakość świadczonych usług.