Na skróty:  aktualności grzejnik grzałki elementy grzejne Strona główna produkty nurkowe parnik grzejnik Katalog produktów grzałki zapytanie elementy grzejne Złóż zapytanie
 
Znak CE

Znak CE jest skrótem od „Communautés Européennes” (franc.) lub „European Communities” (ang.). Znak ten stanowi dowód zgodności danego wyrobu z dyrektywami europejskimi. Oznaczając wyrób znakiem CE osoba wprowadzająca go na rynek dokumentuje, że:
- zostały zachowane zasadnicze wymogi wszystkich odnośnych dyrektyw,
- zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym badania, których celem jest ocena zgodności wyrobu z wymaganiami CE,
- w każdym momencie u producenta dostępna jest dla organów kontroli pełna dokumentacja (rysunki, obliczenia) dotycząca wyrobu.