Polityka jakości

Firma ELIKO pragnie być dla swych kontrahentów godnym partnerem w zakresie projektowania i produkcji rurkowych elementów grzejnych. W tym celu:

  • systematycznie monitoruje zmiany potrzeb swoich klientów
  • stale podnosi jakość obsługi klientów stwarzając tym samym coraz lepsze warunki współpracy
  • nieustannie podnosi jakość produkowanych wyrobów
  • dba o optymalizację kosztów wytwarzania swoich urządzeń
  • doskonali i rozwija system SZJ
  • wszystkie swoje działania podporządkowuje regułom etyki biznesowej

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Odpowiadamy w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Napisz

info@eliko.pl

lub zadzwoń

34 328 23 21

34 328 20 45

34 328 37 48

34 328 20 44 - faks

Formularz kontaktowy