Reklamacje

Troska o wysoką jakość naszych grzałek, reżim technologiczny i 100-procentowa kontrola jakości (kontrolowane są wszystkie grzałki i elementy grzejne, a nie tylko te wybrane z danej partii) sprawiają, że ilość uzasadnionych reklamacji dotyczących naszych produktów jest znikoma.

Zgodnie z prawem konsumenckim reklamację należy złożyć w miejscu, w którym produkt został kupiony. Reklamacja jest więc zawiadomieniem sprzedawcy o wadach, w celu realizacji przysługujących uprawnień. Zawiadomienie to powinno mieć charakter ustny i pisemny. Jeżeli sprzedawca nie może załatwić reklamacji natychmiast, to powinien przyjąć zgłoszenie na piśmie.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. Prawidłowo wypełnioną oraz ważną kartę gwarancyjną
  2. Datę złożenia reklamacji
  3. Datę i miejsce zakupu towarów
  4. Datę zauważania wady
  5. Opis wady
  6. Żądanie reklamacji
  7. Termin, jeżeli konsument zgadza się na wydłużenie ponad termin ustawowy (14 dni)

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Odpowiadamy w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Napisz

info@eliko.pl

lub zadzwoń

34 328 23 21

34 328 20 45

34 328 37 48

34 328 20 44 - faks

Formularz kontaktowy