Atest Higieniczny

Firma ELIKO otrzymała Atest Higieniczny dla grzałek nurkowych mocowanyc i niemocowanych przeznaczonych do podgrzewania wody ciepłej w pojemnościowych ogrzewaczach wody.

Narodowy Instytut Zdrowia Publiczenia - Państwowy Zakład Higieny. Zakład Higieny Środowiska.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym.